Vijfprocentregeling bij nieuwbouw aangepast

Printvriendelijke versie

De Tweede Kamer heeft deze maand de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. Deze regeling houdt in dat consumenten % van de aanneemsom achterhouden bij de notaris. De aanpassingen gaan in op 1 januari 2021.
Onder de nu nog geldende regels kunnen consumenten via het opschortingsrecht 5% van de aanneemsom – het depotbedrag – bij de notaris achterhouden. De koper moet nu nog zelf voorkomen dat dit bedrag drie maanden na de oplevering van de woning (termijn opschortingsrecht) automatisch naar de aannemer wordt overgemaakt. Die regel verandert met de wetswijziging. Vanaf 2021 moet de aannemer tussen één en twee maanden na de oplevering aan de koper laten weten dat de termijn van het opschortingsrecht afloopt. Een kopie van de brief moet hij naar de notaris sturen. Pas als volgens de consument alle gebreken zijn verholpen, mag de notaris het depotbedrag naar de aannemer overmaken.

Een mogelijk probleem kan worden dat onder de nieuwe regels de betreffende brief van de aannemer niet duidelijk is wat de opleverdatum was. Die datum is echter voor de notaris bepalend om het depotbedrag uit te betalen. Dat moet namelijk uiterlijk drie maanden na de opleverdatum gebeuren. Als de opleverdatum niet in de brief wordt vermeld, moet de notaris dit bij de koper of de aannemer navragen.

Wilt u meer weten over de 5%-regeling? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB nieuwsbericht 15/5/19.