UBO-register in maart 2019 in Tweede Kamer

Printvriendelijke versie

Het UBO-register wordt in Nederland wordt binnenkort, in maart, gepubliceerd en behandeld in de Tweede Kamer. Het register bevat informatie over de zogenaamde Ultimate Beneficial Owners, degenen die uiteindelijk het belang van vennootschappen en dergelijke in handen hebben.

De totstandkoming van het UBO-register is het gevolg de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, waarin lidstaten hiertoe worden verplicht. Het gaat daarbij om belangen van 25% en meer. Deze implementatie had door de lidstaten al anderhalf jaar geleden rond moeten zijn, voor ons land bleek dat niet haalbaar. Echter, vanwege een wijzigingsrichtlijn – waarin is bepaald dat het register openbaar toegankelijk moet zijn – hebben de lidstaten anderhalf jaar extra tijd gekregen om de richtlijn in te voeren. De implementatie van de wijziging wordt pas in april verwacht. Het wetsvoorstel waarmee tussenpersonen worden verplicht om regelingen die als agressieve taxplanning kunnen kwalificeren te melden bij de Belastingdienst, zal pas in juli 2019 het parlement bereiken.

Wilt u meer weten over het UBO-register en de gevolgen van invoering in ons land? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Min v Financiën 17/1/19.