Rente over eigenwoninglening bij ouders te hoog.

Printvriendelijke versie

Kinderen die een lening afsluiten bij hun ouders om een eigen woning te kopen, mogen de rente van die lening aftrekken als eigenwoningrente voor de inkomstenbelasting. Een veelgestelde vraag is hoe hoog de rente mag zijn, bij een lening binnen familieverband.

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de rente zakelijk moet zijn, met andere woorden een rentepercentage dat gebruikelijk is bij leningen die door banken worden verstrekt. Dit wordt beoordeeld op het moment van het aangaan van de lening. Mocht u in familieverband besluiten een lening aan te gaan dan is het verstandig bij diverse bankinstellingen in Nederland de tarieven op te vragen en te bewaren. U kunt dan bewijs leveren in het geval er in later stadium vragen gesteld worden door de belastingdienst.

Onlangs speelde er een geval bij de rechtbank Den Haag, waar het kind 9% rente betaalde aan zijn ouders, en de rente voor 15 jaar was vastgezet. Toen het kind deze rente in aftrek wilde brengen bij zijn aangifte inkomstenbelasting, maakte de inspecteur der belastingen bezwaar. De inspecteur vond de rente onzakelijk hoog en liet – gezien alle omstandigheden – slechts een aftrek van 4,5% rente toe. De overige 4,5% rente merkte de inspecteur aan als een schenking van het kind aan de ouders, waarover zij afhankelijk van het bedrag jaarlijks schenkbelasting zullen moeten betalen.

Alhoewel de beoordeling van een zakelijke rente van geval tot geval tot een andere uitkomst kan leiden, is het verstandig om problemen met de belastingdienst te voorkomen. Wij helpen u graag bij het opstellen van een leningsovereenkomst, ook als er zekerheid verstrekt moet worden door het opmaken van een hypotheekakte. Tot slot is het, als er meer kinderen zijn, zinvol om te bespreken of er in het testament nog melding gemaakt moet worden van de lening. Dit om onduidelijkheden tussen de kinderen bij overlijden te voorkomen.

Bron: FBN 2018(12) 60 / Rb. Den Haag 4 september 2018, nr. SGR 18/2578 (ECLI:NL:RBDHA:2018:10443, hoger beroep).