Onterfde erfgenaam mag gegevens opvragen bij de bank

Printvriendelijke versie

Wilt u weten of u erfgenaam bent van een overleden persoon? Dan kunt u in Nederland bij het Centraal Testamentenregister navragen bij welke notaris een testament is gemaakt. Als er een testament is gemaakt, maar ook als dat niet zo blijkt te zijn, kunt u bij elke notaris in Nederland terecht om uit te laten zoeken of u erfgenaam bent.
Blijkt u de rechtmatige erfgenaam van iemand te zijn, dan zal de notaris een verklaring van erfrecht maken waarmee u de nalatenschap kunt gaan afwikkelen, tezamen met de eventuele andere erfgenamen of door middel van een benoemde executeur.
Bent u een kind van de overledene, maar bent u overgeslagen in het testament? Dan kunt u zich tot de erfgenamen of executeur richten om navraag te doen naar de omvang van de nalatenschap. U kunt vervolgens de helft van het normale erfdeel opeisen. Zij zijn verplicht daar gehoor aan te geven. Als u geen medewerking krijgt, kunt u uw recht op informatie zelfs via de rechter afdwingen.
Als de erfgenamen of executeur alle medewerking weigeren is het zelfs mogelijk om bij de rechter een machtiging te vragen om – op eigen kosten – bijvoorbeeld dagafschriften rechtstreeks bij de bank te mogen opvragen.
Wilt u meer weten over uw positie als erfgenaam, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Bron: Tijdschrift Erfrecht, 2017/6, rechtbank Overijssel 6 september 2017 ECLI:NL:RBOVE:2017:3609.