Eigenwoningschenking, toestemming echtgenoot niet vergeten!

Printvriendelijke versie

Sinds 1 januari 2017 is de grote belastingvrije eigenwoningschenking van € 100.000 weer mogelijk. Niet alleen ouders en kinderen kunnen er gebruik van maken. De regeling is ook voor grootouders die aan kleinkinderen willen schenken en voor ooms en tantes met neefjes en nichtjes. Zelfs voor mensen die willen schenken aan een derde, waarmee geen enkele familierelatie bestaat, geldt de regeling, zolang de ontvanger maar tussen de 18 en de 40 jaar is.

De schenking is enorm populair gebleken en heeft voor mening jong stel de aankoop van een eigen huis binnen bereik gebracht. In al het enthousiasme over deze schenking hebben veel schenkers het bedrag gewoon overgemaakt naar de jongelui en niets laten vastleggen bij de notaris. Toch zit deze regeling vol voetangels en klemmen. Om een enkel voorbeeld te noemen: op fiscaal gebied is het van belang dat goed gekeken wordt of eventueel eerder gedane schenkingen niet verhinderen dat nu nog van de grote schenking gebruik gemaakt kan worden. Maar ook op het gebied van het erfrecht kan er later een aap uit de mouw komen, bijvoorbeeld als de echtgenote van een schenker geen toestemming heeft gegeven voor de schenking. Zonder die toestemming kunnen de erfgenamen van de echtgenote bij haar overlijden de schenking vernietigen. En – wat veel mensen niet verwachten – deze toestemming is ook noodzakelijk bij echtparen die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd!

Kortom, om de grote belastingvrije eigenwoningschenking rimpelloos in te zetten is het aan te raden deze via de notaris vast te laten leggen. Wij helpen u graag!

Bron: artikel 33 Successiewet 1956, artikel 5 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting.