Bestuurder bv loopt privé risico bij foute aangifte omzetbelasting bv

Printvriendelijke versie

Een fout in een aangifte omzetbelasting kan grote gevolgen hebben voor bestuurders van vennootschappen. Dat bleek onlangs maar weer bij een zaak die voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant diende. Privéaansprakelijkheid van bestuurders komt aan de orde als er sprake is van grove schuld van de vennootschap als die te weinig omzetbelasting heeft betaald.

De zaak waarover de rechtbank zich moest uitspreken betrof de gang van zaken waarin een bv een aantal nihilaangiften heeft gedaan, gevolgd door een schriftelijke melding van betalingsonmacht, en daarna een suppletieaangifte over een eerder jaar. Als het feit dat de verschuldigde omzetbelasting hoger is dan waarvoor aangifte is gedaan, rijst de vraag of dat aan de vennootschap te verwijten valt. Als het antwoord daarop positief is, is er ook geen rechtsgrond voor het melden van betalingsonmacht en kan er sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat is een reden om bestuurders persoonlijke aansprakelijk te stellen.
In deze zaak vond de rechtbank dat de belastinginspecteur voldoende bewijs had geleverd voor het aannemelijk maken van grove schuld van de vennootschap, aangezien er bedragen mee gemoeid waren die een bestuurder niet zo maar over het hoofd ziet. De oorzaak daarvan is voor de rechter niet relevant. De aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder was in dit geval terecht.

Wilt u meer weten over de risico’s die u kunt vermijden in de verschillende rechtsvormen die voor uw onderneming relevant zijn? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Taxence 5/4/19.